مدیر مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دکتر پریوش شهبازی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: no[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052311

فکس: 0

آدرس مرکز:   پشت ساختمان دانشکده کشاورزی  بعد از مجتمع خوابگاهی برادران              تلفن تماس مرکز : 33052311-024     

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه زنجان وابسته به حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه و مرتبط با دفتر مرکزی مشاوره در وزارتخانه می باشد. تامين بهداشت رواني محيط هاي دانشجوئي به منظور رشد، تحول و تكامل شناختي، عاطفي و رفتاري دانشجويان جهت رسيدن به استاندارهاي مورد نظر بهداشت رواني با تاكيد بر پيشگيري سطح اول و تعديل نارسائي ها، ناهنجاري ها و اختلالات احتمالي با ايجاد انگيزه براي تلاش و شكوفائي استعدادهاي فردي از مهم ترین اهداف مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه زنجان می باشد. در این راستا، فعالیت های مرکز در بخش های مختلف (واحد پذیرش، روانشناس بالینی، مشاوره تحصیلی،  روان سنجی، طرح پات و پایش سلامت روان) قابل ملاحظه  است. علاوه بر این ارائة خدمات، فعالیت‌های بهداشت روان و اقدامات پیش‌گیرانه نیز توسط مرکز انجام می‌شود. مجموعه این فعالیت ها در طول سال تحصیلی و در دو بخش فعالیت های مستمر و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت تقویم اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده است و با برنامه ریزی دقیق قابل اجرا می باشد. کلیة خدمات این مرکز کاملاً تخصصی و ویژة دانشجویان، اساتید و کارکنان است. فضای مرکز، شامل  7 اتاق است که عبارتند از :رئیس مرکز، پذیرش، روانشناس بالینی1، روانشناس بالینی 2، مشاوره تحصیلی،رانپزشک و کلاس جهت برگزاری کارگاه های آموزشی

مهمترین خدمات مرکز مشاوره دانشگاه

1-مرکز مشاوره و سبک زندگی آماده ارائه خدمات در حوزه فردی و اختلالات خلقی نظیر( اضطراب و افسردگی) و تحصیلی ،زوج، مددکاری و  دیگر حوزه های روانشناسی برای دانشجویان، کارکنان و اساتید می باشد.

2- انجام پایش سلامت روان ، طرح سیمای زندگی، طرح پات از جامعه دانشجویان به منظور شناسایی مشکلات دانشجویان و راهنمایی  آنان بر اساس نیازهایشان میباشد.

3-برگزاری کارگاه ها و کلاس آموزشی در جهت بهبود کیفیت سبک زندگی دانشجویان و کارمندان و اساتید.

4. تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مطابق دستورالعمل ها، آئين نامه ها و سياست گذاري هاي مبتني بر اصول سه گانه پيشگيري در زمينه سلامت روان دانشجويان اعلام شده از سوي وزارت متبوع.

5. هماهنگي با ارگان ها، سازمان ها و واحدهاي ذيربط مسايل بهداشت رواني دانشجويان.

6. اجرای طرح پات -پیشگیری از افت تحصیلی- برای دانشجویان دچار افت تحصیلی و مشروطی.